post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Стіренко С.Г., Габінет А.В., Костенко Ю.В.

Робота присвячена проблемі підвищення ефективності резервування відеоінформації в однорангових мережах її широкомовної передачі для забезпечення неперервності її доставки абонентам. Підвищення ефективності досягається за рахунок зменшення надлишковості резервування а також за рахунок прискорення обчислень для відновлення даних. Для досягнення цього розроблено спеціальний метод формування резервної інформації та її використання при відновленні даних, які втрачено. Доведено, що  запропонований підхід забезпечує теоретичний мінімум інформаційної надлишковості і суттєве прискорення процесу відновлення даних.

Завантажити (pdf)