Зімчук І.В., Іщенко В.І, Шапар Т.М.

Викладено порядок синтезу цифрового псевдолінійного регулятора для автоматичних систем управління неперервними об’єктами. В основу синтезу покладено перетворення аналогового регулятора в дискретну форму. Регулятор подано як двоканальний коректуючий пристрій з окремим формуванням амплітудної та фазової частотних характеристик пристрою, що дозволяє впливати на властивості системи управління як в перехідному, так і сталому режимах роботи. Наводяться результати математичного моделювання.

Завантажити (pdf)