post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Порєв В. М.

В статті проаналізовані модифікації класичного метода кодування довжин повторень для компресії растрових даних. У результаті аналізу відзначається необхідність побудування різноманітних кодових послідовностей, які найбільш адекватні рядкам конкретних растрових зображень. Зроблено пропозиції щодо організації прямого доступу для прискорення декодування фрагментів растрових даних великих обсягів.

Завантажити (pdf)