post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Марковський О. П., Захаріудакіс Лефтерис, Міщенко Л. Д.

В статті запропонована організація паралельного виконання модулярного експоненціювання. Доведено, що на рівні операцій модулярного множення двопотоковий паралелізм є найбільш доцільною формою паралельного виконання модулярного експоненціювання. Наведено математичне обґрунтування запропоновано підходу. Запропонована процедура паралельного обчислення модулярної експоненти детально викладена та ілюстрована чисельним прикладом. Виконано порівняльний аналіз продуктивності запропонованого методу обчислення модулярної експоненти Теоретично та експериментально доведено, що запропонований метод забезпечує прискорення обчислення модулярної експоненти приблизно вдвоє.

Завантажити (pdf)