Вовк Є. А., Ксензовець Д. С.

Центри оброблення даних сьогодні стали широко розповсюдженими. Вони є складовою частиною інфраструктури інформаційних технологій (ІТ-інфраструктури).
Однією з головних задач управління ІТ-інфраструктурою є ефективний розподілення віртуальних машин (ВМ) між фізичними машинами (ФМ) з урахуванням вимог і ресурсів.
Домінуючою тенденцією у розподіленні ресурсів є управління з прогнозуючими моделями. У статті розроблено новий метод розподілення ресурсів і навантаження ІТ-інфраструктури, що базується на прогнозуванні. Розподілення ресурсів і навантаження в ІТ-інфраструктурах визначає жорсткі вимоги до часу та точності прогнозування. Існує багато моделей прогнозування, які можуть бути використані для управління ІТ-інфраструктурою, наприклад, ARIMA, GARCH і NARX. Проте для їх ефективного використання для розподілення ресурсів і навантаження необхідно знати, наскільки добре вони вирішують ці завдання відповідно до вимог. У статті зазначені моделі прогнозування досліджуються на реальних даних ЦОД. На основі узагальнення результатів цих досліджень висунуто пропозиції щодо інтеграції моделей прогнозування у механізм розподілення ресурсів і навантаження ІТ-інфраструктури. Для аналізу моделей прогнозування використано дані Google Cluster Data.

Завантажити (pdf)