Ієрархічний метод планування для GRID

Кулаков Ю.А., Русанова О.В., Шевело А.П.

Стаття присвячена підвищенню продуктивності користувача Grid систем за рахунок більш ефективного способу планування обчислень. Запропоновано удосконалений ієрархічний спосіб планування, орієнтований на один з трьох критеріїв оптимізації за вибором користувача. Ефективність даного способу забезпечується за рахунок розроблених авторами списочних алгоритмів для однорідних і неоднорідних вузлів Grid систем, а також запропонованих способів трансформації графів задач.

Завантажити (pdf)