Метод уніфікації роботи із файловими ієрархіями шляхом застосування для їх обробки параметризованих операцій над графами

Лісніченко Д.І., Сімоненко А.В.

При традиційному підході до обробки ієрархій файлів, для кожної конкретної області застосування розробляється власне програмне забезпечення. У статті запропоновано метод обробки, що забезпечує більш  гнучкий  і  універсальний  підхід.  Розглянуто  окремі  питання  дизайну.  Наведена  ємнісна  та обчислювальна складності. Намічено подальші шляхи оптимізації.

Завантажити (pdf)