Порівняння результатів роботи систем імітаційного моделювання OPENGPSS та GPSS/PC

Томашевський В.М., ДіденкоД.Г.

У статті розглянуті різні аспекти проведення експериментів у дискретно-подієвих системах OpenGPSS та GPSS / PC, порівнюються їх якісні та кількісні результати роботи. Запропоновано підхід поділу експерименту на незалежні частини для паралельного виконання на вузлах кластера з наступною збіркою результатів, який призводить до підвищення продуктивності системи або зменшення часу моделювання та при цьому не впливає на правильність кінцевих результатів.

Завантажити (pdf)