Деякі кількісні оцінки в GL-моделях

Романкевич В.А.

Робота присвячена визначенню деяких граничних оцінок, зокрема, числа попарних реберних циклів (ПРЦ), які можуть виникнути при перетвореннях графо-логічних моделей, що відображають реакцію відмовостійких багатопроцесорних систем на появу відмов.

Завантажити (pdf)