Смислова аморфність у граматичних сигнатурах речень природної мови

Кузнецов А.В.

Розглянуто технологію аналізу пропозицій природної мови на основі граматики безпосередніх складових при роздільному поданні словника і граматичної сигнатури. Описано структуру модифікованого словника і смислові агенти-процедури, які пов’язують лексеми аналізованих речень з моделлю проблемної галузі знань і доповнюють граматичне узгодження частин мови смисловим узгодженням. Показано, що в даному випадку граматична сигнатура втрачає чутливість до словникового наповнення й знаходить властивість смислової аморфності, зберігаючи граматичний лад природної мови. Така властивість дозволяє в рамках єдиної граматичної сигнатури виконувати смисловий машинний аналіз пропозицій з формально заданим стилем написання, що відносяться до різних проблемних областей, які вимагають різних словників.


Завантажити (pdf)