Ознаки оптимальності допустимих рішень важковирішуваних задач комбінаторної оптимізації

Павлов А.А.

У статті для кількох видів важковирішуваних одноетапних задач теорії розкладів формулюються ознаки оптимальності допустимого рішення – теоретичні основи побудови для цих завдань поліноміальної складової ПДС-алгоритмів.

Завантажити (pdf)