post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Марковський О.П., Шапран К.О., Гавриш Д.В.

Стаття присвячена проблемі підвищення ефективності корекції багатократних помилок синхронізації в послідовних каналах передачі даних комп’ютерних систем. У статті запропоновано, теоретично обґрунтовано та досліджено оригінальний метод формування контрольного коду та його використання для виправлення всіх помилок синхронізації, кратність яких не перевищує двох. Детально представлено математичну ідею методу та процедуру корекції помилок. Використання процедури корекції ілюструється прикладом. Наведено теоретичні та експериментальні оцінки ефективності запропонованого методу.

Завантажити (pdf)