Алгоритм ідентифікації функції цілі у методі аналізу ієрархій

Павлов А.А., Иванова А.А.

Задача прийняття рішень на основі методу аналізу ієрархій узагальнюється для випадку, який дозволяє не тільки знаходити апроксимації невідомих значень глобальної цілі на заданій множині альтернатив, але й звести побудову апроксимуючої функції, яка є формалізацією глобальної цілі, до задачі лінійного програмування.

Завантажити (pdf)