Додавання та множення в кодах золотої пропорції в порозрядному режимі, починаючи зі старших розрядів

Блінова Т. О.

Автором  пропонується  нестандартна  мінімізована  форма  (MN-форма)  представлення  чисел  у  коді класичної золотої пропорції. У цій формі може бути представлене будь-яке дійсне число, причому в коді будуть відсутні послідовності цифр “111″. Використання MN-форми дозволяє здійснювати та контролювати порозрядні обчислення, виконуючи арифметичні операції в MSDF-режимі (починаючи зі старшого розряду). Розроблено алгоритми виконання деяких арифметичних операцій, зокрема, алгебраїчного додавання та множення, для чисел, представлених у MN-формі.

Завантажити (pdf)