Спосіб демодуляції сигналів з багаточастотною модуляцією

Мєлковська В.М. Сергієнко А.М., Стіренко С.Г.

Запропоновано виконувати демодуляцію сигналів з багаточастотною модуляцією за допомогою ковзного рекурсивного дискретного перетворення Фур′є (ДПФ) з використанням арифметики раціональних дробів, завдяки чому мінімізуються похибки обчислень. Висока ефективність таких обчислень перевірена в процесорі ДПФ, який реалізовано в програмованій логічній інтегральній схемі (ПЛІС).

Завантажити (pdf)