№ 52

Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Век+, – 2010. – № 52. – 144 c.

Завантажити одним файлом


З М І С Т

Павлов О.А., Місюра О.Б., Мельников О.В., Аракелян Г.А., Щербатенко О.В., Михайлов В.В., Лисецький Т.Н. Інформаційна технологія єрархічного планування та прийняття рішень в орга нізаційно-виробничих системах

Луцкий Г.М., Волокита А.Н., Иванов Д.Г. Метод организации Защищенных файловых систем на основе криптографических примитивов контроля доступа

Кулаков О. Ю., Бролінський С.М., Ашаєв Ю.М. Система моделювання роботи GRID систем з застосуванням ієрархічного планувальника та методу віртуальних кластерів

Карпінський В.М., Євтух П.С., Кінах Я.І. Теоретико-графовий підхід до моделювання Розподілених безпровідних сенсорних мереж

Роковой А.П. Анализ эффективности VOIP кодеков в глобальной сети

Ролик А.И., Волошин А.В., Галушко Д.О., Можаровський П.Ф., Покотило О.О. Система управления корпоративной информационно-телекоммуникационной инфраструктурой на основе агентского похода

Писаренко А.В., Цвєлодуб А.О. Розробка інструментальних засобів matlab/simulink для проектування керуючих пристроїв систем управління на базі ПЛІС

Луцький Г.М., Блінова Т.О., Порєв В.М. Використання деяких способів кодування для підвищення точності обчислень

Зайченко Е.Ю., Зайченко Ю.П., Лавринчук А.Н. Инструментальный комплекс алгоритмов и программ оптимального проектирования сетей с технологией MPLS

Мурга Н.А. Применение нечѐтких нейронных сетей к задаче анализа поведений котировок валют

Костик Д.Ю. Оптимізація програмної реалізації модифікованого ПДС-алгоритму задачі мінімізації сумарного запізнення виконання завдань

Салапатов В.І. Методи оптимізації програм на рівні машинних кодів

Сергиенко А.М., Лепеха В.Л. Специализированный контроллер локальной сети

Сергиенко А.М., Лесик Т.М. Реализация перестраиваемых рекурсивных цифровых фильтров на ПЛИС

Ладогубець В.В., Фіногенов О.Д., Безносик О.Ю. Особливості оптимізації макромоделей механічних компонентів

Бузовский О.В., Болдак А.А., Невдащенко М.В. Семантика моделей и размерность задач проектирования

Стіренко С.Г., Зіненко О.І. Зберігання розріджених матриць великих розмірностей в системі з локальною пам’яттю

Томашевський В.М., Новіков Ю.Л., Камінська П.А. Складання розкладів занять у дистанційних системах навчання

Лактіонов Є.Ю., Малицький А.Ю. Використання XML для підготовки спеціалізованої програмної документації

Вельма А.М., Лактіонов Є.Ю. Вибір системи відстеження помилок в залежності від конфігурації програмного забезпечення