post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

№65

Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.:Век+, – 2017. – № 65. – 128 с.

Full Text

Зміст

Згуровський М.З., Павлов О.А. Теоретичні властивості ПДС-алгоритму для задачі мінімізації сумарного зваженого запізнення на одному приладі

Згуровський М.З., Павлов О.А., Місюра Є.Б., Мельников О.В., Муха І.П., Ліщук К.І. Евристичний алгоритм рішення задачі сумарного зваженого запізнення на одному приладі

Марковський О.П., Шапран К.О., Гавриш Д.В. Метод корекції багатократних помилок синхронізації в послідовних каналах передачі даних

Кулаков Ю. О., Коган А. В., Храпов В.М.
Спосіб конструювання трафика при організації багатошляхової маршрутизації

Дорогий Я.Ю., Шпита Г.В.
Методологія імплементації ігрових адаптивних механік

Марковський О.П., Шевченко О.М., Руденко Т.А. Організація хеш-пошуку в електронних словниках

Селіванов В.Л., Шуркіна А.А. Структури інверсних резистивних матриць перетворювачів код-ток двійковій системи числення

Селіванов В.Л., Шуркіна А.А. Однополярні цифро-аналогові перетворювачі підвищеної точності

Зімчук І.В., Іщенко В.І, Шапар Т.М. Цифровий псевдолінійний регулятор для автоматичних систем управління неперервними об’єктами

Ільїн М.І. Модифікація методу обчислювальної реалізації крайових задач на основі Д4 декомпозиції для гібридних систем на базі графічних процесорів

Тітов Д.С., Дорошенко А.Ю. Алгоритм знаходження патернів часових рядів в задачах аналізу якості потокових сервісів

Неволько В.А. Синтез швидкодіючих нечітких регуляторів на основі асоціативної пам’яті з реалізацією на ПЛІС

Порєв В. М. Стосовно модифікації метода кодування довжин повторень

Добровольський О.Ю., Подрубайло О.О. Методи оптимізації алгоритмів індексування таблиць в сховищах даних в оперативній пам’яті

Жабін В.І., Жабіна В.В. Підвищення ефективності обміну даними в мультипроцесорних системах з неоднорідним доступом до пам’яті

Вовк Є. А., Ксензовець Д. С. Моделі прогнозування для розподілення ресурсів і навантаження в ІТ-інфраструктурах

Ролік О. І., Теленик С. Ф., Жаріков Є. В. Управління рівнем послуг в системі інтернету речей з мікрохмарною архітектурою

Стіренко С. Г., Марковський О. П., Захаріудакіс Лефтерис, Міщенко Л. Д. Спосіб прискореного обчислення модулярної експоненти

Дорогий Я. Ю. ТС-сумісна архітектура критичної ІТ-інфраструктури